खांदा वसाहतीत आनखी एक उदयान होणार

सेक्टर-८मधील आरक्षित भूखंडाचा विकास करण्याची मागणी

सभापती संजय भोपी यांचे सिडकोला पत्र

पनवेल/प्रतिनिधी- खांदा वसाहतीत काही उदयान आहेत. मात्र ते अपुरे पडत आहेत. येथील रहिवाशांची गैरसोयी दुर व्हावी या करीता सेक्टर-८मधील उदयानकरीता राखीव असलेल्या भूखंडाचा विकास करावा अशी मागणी प्रभाग समितीचे सभापती संजय भोपी यांनी सिडकोकडे केली आहे. त्यांनी याबाबत कार्यकारी अभियंत्याला याबाबतचे निवेदन दिले आहे.

खांदा वसाहतीत सेक्टर -८ येथे सिडकोच्या इमारती आहेत. तिथे विशेष करून ए आणि बी टाईपची घरे आहेत. त्या ठिकाणी अल्पउत्पादन गटातील कुटुंब राहतात. मात्र या परिसरात मुलांना खेळण्यासाठी जागेचा अभाव आहे. तसेच रहिवाशांना विरंगुळयाकरीता उदयानचा अभाव आहे. खांदेश्वर तलावासमोर आणि बाजुला उदयान आहेत. परंतु ते अपुरे पडत आहेत. या ठिकाणी मोठया प्रमाणात गर्दी होते. परिणामी जेष्ठ नागरिक, लहान मुलांची गैरसोय होत आहे. या   पार्श्वभूमीवर ज्या ठिकाणी या कारणाकरीता आरक्षित भूखंड आहेत. त्याचा विकास व्हावा अशी मागणी स्थानिक नगरसेवक म्हणून संजय भोपी यांनी केली आहे. विशेष करून महात्मा स्कुलच्या बाजुला क्रमांक पाच हा  भूखंड गार्डनसाठी राखीव आहे.  परंतु त्याचा विकास सिडकोने केलेला नाही. परिणामी त्याचा वापर स्थानिक रहिवाशांना करता येत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे या भूखंडावर सिडकोने उदयान विकसीत  करावा अशी मागणीचे पत्र भोपी यांनी सिडकोच्या नवीन पनवेल कार्यालयात जावून कार्यकारी अभियंत्याची यांना दिली. या ठिकाणी सर्व सोय सुविधा असाव्यात जेणेकरून त्याचा फायदा येथील रहिवाशांनी असे त्या पत्रात म्हटले आहे.